Pit 37, kto wypełnia, załączniki i ulgi

Dla kogo jest PIT-37? Ten najpopularniejszy druk jest przeznaczony dla wszystkich osób, które uzyskują swoje dochody za pośrednictwem płatnika. Oznacza to, że wszystkie osoby, które wykonują pracę lu...

duży-38

Kto wypełnia PIT-38? Podatnik, który w danym roku rozliczeniowym sprzedał papiery wartościowe, Osoba, która odpłatnie zbyła udziały w spółkach, Osoba, która dokonała krótkiej sprzedaży papierów warto...

PIT-37 a małżeństwo

Czy osoby pozostające w związku małżeńskim mogą rozliczać się wspólnie? Tak, PIT-37 umożliwia taki sposób składania zeznania podatkowego. Warto jednak zapoznać się z dodatkowymi wymaganiami. Czy wszy...

Jak wypełnić PIT-28?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą albo uzyskujący zysk z tytułu umów najmu, dzierżawy i pokrewnych mogą rozliczyć się na dwa sposoby. Z jednej strony, jeżeli są oni opodatkowani na zasadach og...

Rozliczenie PIT-37

Wszyscy podatnicy, którzy pracują w firmach, zarówno na umowę o pracę czy umowę zlecenie, a także emeryci i renciści składają PIT-37. Rozliczenie PIT-37 za 2016/2017 r. będzie jednak różnić się od do...

PITY 37

Rozliczający swoje PITY 37 mają obecnie wiele udogodnień, takich jak możliwość rozliczania internetowego. Jednocześnie ciągle wprowadzane są zmiany w ulgach i doliczeniach, jakie podatnik może zastos...

PIT-38 za 2014 rok

Podobnie jak na giełdzie istnieją hossy i bessy, tak w życiu codziennym zdarzają się lepsze i gorsze momenty. Z pewnością wiele podatników przeżywa taką bessę w momentach rozliczania się z Urzędem Sk...

PIT-36 za 2017 rok

Kto będzie mógł wypełnić PIT-36? Podatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej lub zarabiają poprzez umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzier...

PIT-37 za 2016 rok

Wszystko o PIT-37 Pracujesz na zasadzie umowy o zlecenie, umowy o dzieło lub umowy o pracę? Otrzymujesz stypendium? Pobierasz rentę, emeryturę lub zasiłki przedemerytalne? W nadchodzącym okresie rozl...

pit przez internet

Wypełnianie PIT Do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, każdy podatnik będzie miał obowiązek rozliczyć roczne zeznanie podatkowe PIT. Deklaracje te można rozliczać rozmaite sposoby...