wypełnianie pit 36 2015

Kto wypełnia PIT-36? Prowadząc własną pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, będziemy musieli przebrnąć przez wypełnianie PIT-36. Również podatnicy, którzy osiąga...

PIT-36 za 2016 rok

Zabierając się za wypełnianie zeznania podatkowego dotyczącego zysków z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej należy na samym początku dokonać planu działania. Zapoznaj się z ter...

PIT-36 za 2016 rok

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, o pozarolniczym charakterze, która opodatkowana jest na zasadach ogólnych według skali podatkowej, to masz obowiązek odliczenia od tego podatku dochodowego....

Fiskusa sposoby na zachęcenie do płacenia podatków…

Płacenie podatków do najmilszych obowiązków nie należy i wie to każdy, kto choć raz musiał wypełniać arkusz PIT. Oczywiście każdy z nas doskonale zdaje sobie jednocześnie sprawę, że Państwo bez podat...

Gdzie należy zapłacić podatek poza granicami kraju?

Co dzieje się w przypadku, gdy pracownik dalej ma miejsce zamieszkania w Polsce, ale otrzymuje dochody poza granicami kraju?  Sytuacja taka przecież często ma miejsce w przypadku agencji pracy tymcza...