Rozliczenie ryczałtu 2014/2015

Każdy podatnik uzyskujący przychody w ramach wynajmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy zobowiązani są do złożenia zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego za 2014 rok do 31 stycznia 2014 roku. T...
Czynny żal

Załączniki do PIT-28 (PIT-28/A oraz PIT-28/B)

Pit-28/A Osoby zobowiązane do rozliczenia się z podatku za pomocą PIT-28 często popełniają błąd, który polega na tym, że nie dostarczają wraz z nim załącznika PIT-28/A. Błąd ten wynika z mylnego zało...

PIT-28- jak wypełnić PIT-28 za 2016 rok?

PIT-28 jest przeznaczony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskujących przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy. Zobacz poradnik wypełniania PIT-28 w pdf ...

PIT-28 ogólne informacje

Kto wypełnia PIT-28 2016/2017 Deklaracja PIT-28 dotyczy podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i osiągają przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Są t...