PIT-28- jak wypełnić PIT-28 za 2016 rok?

PIT-28 jest przeznaczony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskujących przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy. Zobacz poradnik wypełniania PIT-28 w pdf ...

PIT-28 ogólne informacje

Kto wypełnia PIT-28 2016/2017 Deklaracja PIT-28 dotyczy podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i osiągają przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Są t...