Ewidencja samochodu dla celów VAT

Specyfika ewidencji dla samochodów wykorzystywanych wyłącznie w celach firmowych zmusza do prowadzenia jej inaczej przez przedsiębiorcę korzystającego z auta i pracownika tego przedsiębiorcy, a inacz...
Zmiany VAT 2014

Najważniejsze zmiany w VAT

Wiele zmian zaszło w naszym systemie podatkowym w roku 2014. Zmieniły się zasady rozliczania VAT-u, podwyższone zostały również stawki podatkowe, co bez wyjątku odczują wszyscy podatnicy, najbardziej...
Program Faktury

Kod promocyjny- program Faktury 365!

Otrzymaliśmy dzisiaj kody promocyjne do programu Faktury 365. Za pomocą programu użytkownicy szybko i intuicyjnie mogą wystawiać wszelkie rodzaje faktur, rachunki oraz paragony. Po skorzystaniu z kod...
Faktury- program do faktur

Nowy program do faktur! Faktury 365!

Nowy program do faktur Faktury365.pl oferuje szerokie spektrum możliwości. Nad powstawaniem programu czuwał sztab zawodowych informatyków i programistów. Zbudowaliśmy dla Ciebie narzędzie, które stan...
Wyższy VAT

Wyższy VAT przez kolejne 3 lata

Początkowo podwyższenie stawki VAT z 22% na 23% oraz 7% na 8% miało obowiązywać do końca 2013 roku, jednakże zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT zmiany zostały przedłużone o kolejne 3 lata. W związku ...
Zwrot VAT- budowa

Zmiany w VAT na cele budowlane

Od początku 2014 r. wejdą w życie zmiany w zakresie odliczania podatku VAT od zakupów materiałów budowlanych. Osoby, które chcą skorzystać z odliczenia na dotychczasowych zasadach, muszą dokonać zaku...
Vatowiec 2013/2014

Czy warto być vatowcem? Zalety i wady

Osoba zakładająca własną działalność staje przed różnymi dylematami. Jednym z nich jest ten dotyczący podatku VAT – przedsiębiorca musi dokonać wyboru czy zostaje (czy też nie) płatnikiem VAT. ...
Zmiany w VAT

Ogromne zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Przyszły rok przyniesie ogromne zmiany w zakresie podatku VAT. Warto zapoznać się z nimi już teraz, ponieważ VATowcom nie zostało wiele czasu do momentu wejścia w życie przepisów znowelizowanej ustaw...

Terminy wystawiania faktur- zmiany 2013

Zmiany i nowe zasady: W roku podatkowym 2013 Urząd Skarbowy postanowił dokonać kilku zmian dotyczących terminów wystawiania faktur. Zmiana ta dodatkowo dotyczy rodzajów faktów, według których ustalon...

Zmieniłeś adres firmy? Złóż VAT-R

VAT po przeprowadzce: Rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym podatnik dokonuje w miejscu, gdzie wykonuje dane usługi lub sprzedaje towary. Kiedy przedsiębiorca dokonuje zmiany miejsca, w którym świadczy...