Mały podatnik- zmiany 2013

Mały podatnik- kto to jest? Jest to przedsiębiorca, który nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym określonej wartości sprzedaży, łącznie z kwotą podatku, która jest równa 1.200.000 euro i przeli...

Obowiązek podatkowy- kiedy powstaje?

Obowiązek podatkowy oznacza obowiązek ujęcia czynności ewidencji VAT w deklaracji za dany okres. Jednocześnie jest to ujawnienie naszych czynności ewidencji. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? powst...

Uzyskaj zwrot VAT w 25 dni!

Przedsiębiorcy, którzy nie wykonali żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu czeka aż 180 dni aby uzyskać zwrot podatku VAT. W lepszym wypadku, kiedy przedsiębiorca uzyska przykładowo gwarancję ba...