Co zrobić, jeśli podatnik nie otrzyma PIT-11?

Zdarza się, że z różnych przyczyn płatnik nie spełni swojego obowiązku i nie przekaże PIT-11 w terminie. Termin ten upłynął w tym roku w miniony piątek, 28 lutego 2014 r. Podatnik powinien w takim przypadku postępować w ściśle określony sposób.

Metody postępowania podatnika

Obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego np. PIT-37 ciąży na pracowniku również wtedy, gdy pracodawca nie wystawił mu PIT-11. Choć pracodawcy grożą konsekwencje prawno-skarbowe, to nie zwalnia to pracownika z rozliczenia swojego podatku w ustawowym terminie do 30 kwietnia 2014 r. To podatnik, czyli pracownik, odpowiada za wykazanie przychodu w prawidłowej wysokości. Podatnik, który nie otrzyma PIT-11, musi sam uzyskać informacje o przychodach za dany rok. Jeśli nie rozliczy swojego PIT do końca kwietnia, to również on będzie narażony na karę skarbową i odsetki podatkowe za zwłokę.

 

Pin It