Czy mogę skorzystać z ulgi internetowej za 2013 rok?

Od rozliczenia za 2013 rok zmienia się sposób korzystania z ulgi internetowej. Od zbliżającego się rozliczenia prawo do korzystania z tego odliczenia straci większość polskich podatników. Kto może skorzystać z ulgi internetowej- to dość popularne pytanie w polskich domach.

Kto jeszcze może skorzystać z ulgi internetowej?

Z ulgi internetowej za 2013 rok mogą skorzystać jedynie podatnicy korzystający z niej po raz pierwszy lub drugi. Nie objęci odliczeniem są od rozliczenia za 2013 rok podatnicy, którzy korzystali z ulgi w dwóch latach następujących po sobie.

Oznacza to, że z ulgi internetowej za 2013 rok możemy skorzystać tylko wtedy, gdy korzystamy z niej:

  • po raz pierwszy- nigdy wcześniej nie rozliczaliśmy ulgi internetowej,
  • po raz drugi- ulgę internetową rozliczyliśmy w poprzednim roku.

Ile wynosi ulga internetowa?

Ulga internetowa to odliczenie od podatku, które może wynieść do 760 złotych. Jest to kwota, którą możemy odliczyć od podstawy opodatkowania, a nie od samego podatku. W rzeczywistości podatnik zapłaci o 136,80 zł niższą kwotę podatku.

Jak skorzystać z ulgi internetowej?

Z ulgi internetowej mamy możliwość skorzystać w przypadku rozliczania PIT-36 lub PIT-37. Wówczas do naszego zeznania podatkowego musimy załączyć druk PIT/O.

Pamiętaj, aby zachować dokumenty!

Możliwość skorzystania z ulgi internetowej mamy jedynie wówczas, gdy mamy zachowany dokument potwierdzający sprzedaż usługi dostarczenia internetu. Na takim dokumencie powinny znaleźć się takie informacje jak:

  • dane sprzedawcy,
  • dane kupującego (nasze),
  • nazwa zakupionej usługi,
  • koszt usługi.
Pin It