Czynny żal- sposób na nieprawidłowości

Jeżeli dopuściliśmy się pewnych nieprawidłowości przy kontaktach z fiskusem mamy szansę na uniknięcie odpowiedzialności. Kodeks karny skarbowy zakłada instytucję, która zwana jest jako czynny żal. Stosując ją, podatnik może wyjaśnić nieprawidłowości bez konieczności poddania się karze. Warto poświęcić trochę uwagi temu udogodnieniu, ponieważ w wielu sytuacjach  może się ono okazać zbawienne.

Umocowanie prawne

Zgodnie z pierwszym paragrafem art. 16 w Kodeksie Karnym Skarbowym: „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego |czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.” Te słowa opisują czynny żal, polegający na samodzielnym przyznaniu się do winy przez podatnika.

Co zamieścić w czynnym żalu?

Instytucja czynnego żalu ma pewne elementy, które wpływają na to, czy można zastosować to udogodnienie czy też nie. Przede wszystkim o popełnionym czynie zabronionym podatnik musi poinformować zanim sam urząd skarbowy go wykryje. Oznacza to, że powinniśmy być szybsi od samego fiskusa, który rozpocząłby kontrolę, jak i od osoby, która złożyłaby na podatnika skargę do organu skarbowego. Prócz tego musimy pamiętać o tym, iż przy wyrażaniu czynnego żalu należy zaznaczyć istotne informacje ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych wspólników.

Należy również pamiętać, że samo wyrażenie czynnego żalu nie wystarczy, aby uniknąć kary. Konieczne jest zapłacenie podatku, który nie został pobrany w związku z czynem, do którego przyznaje się podatnik.

W jakich sytuacjach możemy korzystać z czynnego żalu?

Z instytucji czynnego żalu możemy korzystać w bardzo wielu przypadkach. Możemy uniknąć kary np. przy złożeniu deklaracji z niewielkim opóźnieniem, ale również w przypadku pomyłki w wyliczeniach kwoty podatkowej, jak również w poważniejszych przestępstwach podatkowych. Skorzystanie z takiego wyjścia jest zdecydowanie wygodniejsze niż problemy związane np. z karą nałożoną przez fiskusa związaną z popełnionym wykroczeniem skarbowym.

 

 

 

 

Pin It