Deklarację ZUS ZSWA należy złożyć do końca marca

W poniedziałek 31 marca upływa tegoroczny termin złożenia deklaracji ZUS ZSWA. Obowiązek sporządzenia druku ciąży na przedsiębiorcach, którzy w 2013 roku zatrudniali pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.

Obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących tego typu pracę nakłada na płatników składek ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych. Załączniki do tej ustawy zawierają szczegółowy wykaz prac wykonywanych w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.

Wśród prac wykonywanych w szczególnych warunkach znaleźć można prace w górnictwie, hutnictwie, energetyce, chemii, budownictwie, przemyśle ciężkim, transporcie, rolnictwie oraz gospodarce komunalnej. Natomiast wśród wykonujących prace o szczególnym charakterze ustawa wymienia m.in. kontrolerów ruchu lotniczego, kierowców i motorniczych transportu publicznego, nawigatorów statków, ratowników medycznych i personel medyczny oddziałów psychiatrycznych.

Ustawa nakłada obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) za tych pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku. Aktualnie obowiązująca stopa składki na FEP wynosi 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Należy zaznaczyć, że składka FEP finansowana jest w całości przez płatnika składek.

Pin It