Dwie metody rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne

Przedsiębiorcy opłacający składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej mają możliwość pomniejszenia o nie swoich zobowiązań podatkowych. Jest to ulga, z której warto skorzystać, bowiem wysokość miesięcznych wpłat do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie należy do najniższych. Co ważne, przedsiębiorcy mogą wybrać jedną z dwóch metod rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne. W określonych sytuacjach bardziej korzystne może okazać się skorzystanie z jednej z nich, w innych wypadkach natomiast nie ma między nimi różnic.

Obowiązki przedsiębiorcy względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo trzem ubezpieczeniom społecznym, licząc od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania. Są to ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Przedsiębiorcy mogą dobrowolnie podjąć decyzję o opłacaniu również składek na ubezpieczenie chorobowe. Dodatkowo, w ich przypadku obowiązkowe jest również ubezpieczenie zdrowotne.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne na zasadach ogólnych w 2014 roku

Ubezpieczenie emerytalne – stawka 19,52% – styczeń-grudzień 2014 r. – 438,73 zł

Ubezpieczenie rentowe – stawka 8,00% – styczeń-grudzień 2014 r. – 179,81 zł

Ubezpieczenie chorobowe – stawka 2,45% – styczeń-grudzień 2014 r. – 55,07 zł

W określonych sytuacjach przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi dla nowych firm i opłacać składki ZUS w preferencyjnym wymiarze.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne na zasadach preferencyjnych

Ubezpieczenie emerytalne – stawka 19,52% – styczeń-grudzień 2014 r. – 98,38 zł

Ubezpieczenie rentowe – stawka 8,00% – styczeń-grudzień 2014 r. – 40,32 zł

Ubezpieczenie chorobowe – stawka 2,45% – styczeń-grudzień 2014 r. – 12,35 zł

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym mogą skorzystać z jednej z dwóch metod rozliczania zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne:

  • zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów,
  • odliczyć je bezpośrednio od dochodu.

Każdy podatnik może zdecydować, którą z metod wybiera, przy czym ważne jest, by wyboru tego dokonał na początku roku podatkowego oraz by był konsekwentny w swojej decyzji w trakcie roku. Możliwość skorzystania z obu metod dotyczy również podatników opłacających preferencyjne stawki składek ZUS.

Przy wyborze jednej z metod istotna jest przede wszystkim wysokość osiąganego przez przedsiębiorcę dochodu. Jeżeli jest on na tyle wysoki, że pozwala na odliczenie całości opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, wówczas podatnik powinien kierować się własną wygodą oraz preferencjami. Jeżeli dochód jest niski lub przedsiębiorca wykazuje stratę, korzystniejsze może okazać się zaliczenie opłaconych składek bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu.

Pin It