Gdzie należy zapłacić podatek poza granicami kraju?

Co dzieje się w przypadku, gdy pracownik dalej ma miejsce zamieszkania w Polsce, ale otrzymuje dochody poza granicami kraju?  Sytuacja taka przecież często ma miejsce w przypadku agencji pracy tymczasowej…

W świetle prawa wygląda to następująco. Pracownik, który podejmuje się pracy poza granicami naszego kraju od początku pobytu w danym kraju podlega opodatkowaniu w danym państwie. W Polsce osoba taka skorzysta ze zwolnienia od podatku jednak ma ona także wpływ na jego wysokość od dochodu, który uzyskała pracując w Polsce.

Przykładem może być praca za naszą zachodnią granicą, w Niemczech. Zastosowanie ma tutaj umowa zawarta pomiędzy Polską i Republiką Federalną Niemiec o unikaniu podwójnego opodatkowania. Warunkiem, jaki winien być spełniony to między innymi miejsce zamieszkania w Polsce (co jest de facto logiczne!), w przypadku zarobkowania na terenie Niemiec podatek zapłacony zostanie właśnie tutaj. Istnieją jeszcze przypadki, gdy pracownik oddelegowany został do pracy w Niemczech – wówczas podatek zapłaci w Polsce.

Dodatkowymi warunkami do zapłacenia podatku w kraju będą wówczas okoliczności takie jak przebywanie w Niemczech przez okres mniejszy niż 183 dni (podczas okresu standardowego, 12-miesięcznego okresu podatkowego), odbieranie wynagrodzenia w imieniu pracodawcy mającego siedzibę w Polsce oraz wynagrodzenie nie wędruje do zakładu lub placówki pracodawcy na terenie Niemiec.

Bardzo istotne jest, aby ustalić kto jest faktycznym pracodawcą osoby wykonującej pracę poza granicami kraju. Prawo do opodatkowania leży zawsze po stronie Państwa, które jest faktycznym pracodawcą, nawet jeśli jest to podmiot, z którym pracownik nie podpisywał żadnej umowy!

Wreszcie istotne jest także ustalenie kim właściwie pracodawca jest. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie precyzuje takiego pojęcia, należy zatem interpretować je w myśl Komentarza do Modelowej Konwencji OECD. Przesłanki jakie pomocne są dla określenia kto jest pracodawcą to między innymi:

  • to, kto wydaje danej osobie instrukcje pracy
  • kto kontroluje miejsce pracy oraz odpowiada za miejsce, w którym jest wykonywana
  • faktury wystawiane są na przedsiębiorstwo, dla którego wykonywana jest praca
  • to, kto wydaje urządzenia oraz materiały w trakcie pracy
  • kto wybiera i odwołuje daną osobę do wykonania konkretnych zadań
  • kto wyznacza urlop oraz godziny pracy
Pin It