Grasz na giełdzie? PIT-38 jest dla Ciebie!

Jeżeli w danym roku podatkowym uzyskałeś dochód lub poniosłeś stratę na giełdzie, musisz wykazać to w deklaracji składanej do Urzędu Skarbowego. W przypadku podatku od obrotu papierami wartościowymi odpowiednim formularzem będzie PIT-38. Warto zapoznać się z poniższymi informacjami, aby dobrze wypełnić swój obowiązek podatkowy.

Jakie transakcje objęte są podatkiem?

Na katalog transakcji związanych z PIT-38 składają się różnorodne działania. W praktyce wygląda tak, że formularz wypełnić muszą podatnicy, którzy w danym roku podatkowym odpłatnie zbyli papiery wartościowe lub pożyczone papiery wartościowe (czyli tzw. sprzedaż krótka). Prócz tego podatek należy zapłacić od odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz od realizacji praw wynikających z tych instrumentów. Jeżeli podatnik sprzedał swoje udziały w spółkach mających osobowość prawną, również musi on wypełnić PIT-38. Należy pamiętać, że deklarację tę należy wypełnić również w sytuacji, w której objęliśmy udziały w spółkach lub wkłady w spółdzielniach w zamian za niepieniężny wkład (jednocześnie wkład ten nie może być przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią).

Co bardzo ważne, nie wszyscy uzyskujący dochód lub ponoszący stratę na giełdzie muszą wypełniać PIT-38. Przeznaczony jest on jedynie dla podatników, którzy na giełdzie grają prywatnie – poza działalnością.

Co jest potrzebne do wypełnienia deklaracji PIT-38?

Aby dobrze wypełnić PIT-38 należy oprzeć go o formularz PIT-8C, który powinniśmy otrzymać od maklera giełdowego. Jeżeli jednak obrót odbywa się poza rachunkiem inwestycyjnym, podatnik zobowiązany jest do wykonania samodzielnych wyliczeń i uzupełnienia formularza na ich podstawie.

Deklarację należy wypełnić i złożyć w odpowiednim Urzędzie Skarbowym w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia danego roku. Co bardzo ważne – nie istnieje możliwość wypełnienia deklaracji PIT-38 łącznie ze współmałżonkiem. Każdy z małżonków musi wypełnić deklarację indywidualnie.

Pin It