Jak uniknąć podwójnego opodatkowania za pracę za granicą?

Jakie są metody?

Dla osób chcących uniknąć podwójnego opodatkowania przewidywane są dwie metody, których można użyć podczas zawierania umów między państwami. Są nimi:

  • metoda proporcjonalnego odliczenia,
  • lub metoda wyłączenia z progresją.

Metoda proporcjonalnego odliczenia:

Polega ona na tym, że w rocznym rozliczeniu podatkowym osoba, która uzyskała przychody z pracy za granicą i opłaciła w tym kraju podatek musie rozliczyć się jednak również w Polsce. Podatnik jednak od sumy dochodów osiągniętych w Polsce może odliczyć od polskiego podatku kwotę, którą zapłacił za granicą jako swój podatek.

Metoda wyłączenia z progresją:

Metoda ta polega na tym, że podatnik oblicza początkowo swój całkowity dochód z pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą, czyli sumuje zarobki z obydwóch źródeł, a następnie oblicza stopę procentową.

Wypełnij swój PIT w 5 minut:

Dla wszystkich osób, które w dalszym ciągu nie wiedzą jak złożyć zeznanie podatkowe i wypełnić swój formularz przygotowaliśmy łatwy w obsłudze program do PIT, który w każdym kroku dokładnie instruuje podatnika, a dodatkowo pomaga mu wybrać odpowiednie druki i załączniki. Wypełniony PIT można wysłać w bezpieczny sposób prosto do Urzędu Skarbowego przez Internet.

Program PITY 2013

W naszym programie znajdziesz:

  • PIT-28,
  • PIT-36,
  • PIT-36L,
  • PIT-37,
  • PIT-38,
  • PIT-39,
  • jak także wszystkie niezbędne załączniki.

 

Pin It