Jak wypełnić PIT-38?

Wypełnianie deklaracji podatkowej wcale nie musi być trudne. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

W części A formularza PIT-38 należy podać pełną nazwę urzędu, do którego składamy zeznanie oraz zaznaczyć cel jego składania. W części B powinniśmy przedstawić nasze dane osobowe, takie jak imię, nazwisko i dokładne miejsce zamieszkania. W części C należy wykazać dochody lub straty. W tym miejscu należy wesprzeć się formularzem PIT-8C, który powinniśmy otrzymać od biura maklerskiego. Obliczenie zobowiązania podatkowego umieszczamy w części D, wyliczając je na podstawie pomnożenia podstawy obliczenia podatku przez 19 proc.

Część E służy do wyliczenia kwoty do zapłaty lub nadpłaty. Dochodzi do tego poprzez wykazanie m.in. zryczałtowanego podatku dochodowego, podatku zapłaconego za granicą oraz obliczenie różnicy pomiędzy nimi. W części F należy wykazać zryczałtowany podatek dochodowy, który zapłacić mają osoby, które nie mieszkają w Polsce i uzyskują przychody bez pośrednictwa płatnika. Jeżeli chcemy przekazać 1 proc. podatku na jedną z Organizacji Pożytku Publicznego, powinniśmy zaznaczyć to w części G. W częściach I oraz J przekazujemy Urzędowi Skarbowemu informacje uzupełniające lub dotyczące załączników do składanej deklaracji PIT-38. W części K należy już jedynie złożyć podpis podatnika lub jego pełnomocnika.

Pin It