Jak wypełnić PIT-39?

Podatnik, który uzyskał dochód ze sprzedaży nieruchomości lub powiązanych z nią praw majątkowych, zobowiązany jest wypełnić PIT-39. Przeczytaj poniższe instrukcje, które ułatwią ci złożenie opisywanej deklaracji.

W części A należy zaznaczyć miejsce i cel składania zeznania. To właśnie tutaj należy wpisać nazwę właściwego Urzędu Skarbowego. W rubryce poniżej należy podać dane osobowe podatnika. W części C należy wykazać dochód lub stratę związaną z odpłatnym zbyciem nieruchomości i praw majątkowych. W rubryce D PIT-39 wykazujemy koszty, jakie sami ponosiliśmy w związku z użytkowaniem lokalu na cele mieszkaniowe. W tym miejscu wylicza się również podatek należny fiskusowi. W rubryce E należy wyliczyć kwotę jaką mamy do zapłaty lub nadpłatę. Część F wypełniają tylko osoby, które nie mają miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polski.

W rubryce I oraz J należy umieścić informacje uzupełniające, a także informacje nt. załączników. W części K należy umieścić podpis podatnika lub osoby pełniącej pełnomocnictwo.

PIT-39 nie jest szczególnie skomplikowanym formularzem do wypełnienia. W przypadku zaistnienia problemów warto skorzystać z programu, który pomaga podatnikowi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Dzięki temu można uniknąć wielu niepotrzebnych błędów.

Pin It