Kiedy powinna być wystawiona faktura?

Faktura to dokument, który wystawić musi każdy podatnik VAT. Warto przyjrzeć się terminom, których przestrzeganie jest konieczne, aby rachunek został sporządzony poprawnie.

Klasyczna faktura

Najmniej problemowym terminem wystawiania tego typu dokumentu jest okres tygodnia od dnia sprzedaży towaru lub wykonaniu usługi. Oznacza to, że faktura musi być sporządzona najpóźniej siódmego dnia od dnia transakcji. W przypadku, gdy sprzedaż wykonywana jest w sposób ciągły, faktura zostaje wystawiona również w przeciągu siedmiu dni od zakończenia miesiąca w którym została dokonana transakcja. Termin tygodnia obowiązuje również w przypadku tzw. faktury zaliczkowej.

Zmiany w 2013 r.

Rok 2013 przynosi spore zmiany w sposobie, w jakim faktura musi zostać wystawiona, w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub prowadzenia działalności opartej o eksport usług. W pierwszym przypadku faktura musi zostać wystawiona do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar został wydany lub przemieszczony. W przypadku eksportu usług do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej termin wystawienia faktury mija piętnastego dnia w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wykonano usługę. Jeżeli jednak podmiot eksportuje usługę do podmiotu posiadającego siedzibę poza Unią Europejską, faktura musi zostać wystawiona w terminie siedmiu dni od wykonania danej usługi.

Faktura zbiorcza

Istnieje możliwość, aby wystawiona faktura wykazywała więcej niż jedną dostawę lub usługę wykonaną na rzecz jednego kontrahenta. W tym wypadku podatnik, który dokonuje opisywanych transakcji w obrębie jednego miesiąca, musi dopilnować, aby faktura wystawiona została do ostatniego dnia miesiąca, w którym towar został wydany lub usługa wykonana.

Przestrzeganie terminów, w których faktura musi zostać wystawiona, to obowiązek każdego podatnika VAT. Należy jednak pamiętać, że dzień w którym faktura została sporządzona wcale nie musi pokrywać się z dniem, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Pin It