Mały podatnik- zmiany 2013

Mały podatnik- kto to jest?

Jest to przedsiębiorca, który nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym określonej wartości sprzedaży, łącznie z kwotą podatku, która jest równa 1.200.000 euro i przeliczona jest na złote.

Jakie zaszły zmiany?

Obowiązku podatkowy od 1 stycznia 2013 roku powstaje w przypadku:

  • likwidacji działalności gospodarczej
  • rozwiązania spółki osobowej
  • zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez osoby fizyczne
  • importu towaru
  • objęcia towaru procedują celną
  • eksportu towarów
  • importu usług
  • dostawy towarów dla których płatnikiem jest nabywca

Jak teraz będzie obliczany VAT u Małego podatnika?

Obliczanie VAT również uległo zmianie i każdy mały podatnik po 31 grudnia 2012 roku zobowiązany jest do rozliczania się według nowych zasad. Podatnik będzie mógł dokonać rozliczenia za kwartał, w którym uregulował należność w części, nie wcześniej niż w dniu otrzymania faktury i odliczeń dokonywał będzie wyłącznie w tej części lub w kwartale, w którym uregulował całą należność, jednak nie wcześniej niż w dniu otrzymania faktury i wówczas odliczenia wykonywane są w całości.

 

 

 

Pin It