Najważniejsze zmiany w VAT

Wiele zmian zaszło w naszym systemie podatkowym w roku 2014. Zmieniły się zasady rozliczania VAT-u, podwyższone zostały również stawki podatkowe, co bez wyjątku odczują wszyscy podatnicy, najbardziej dzięki podatkowi od towarów i usług VAT. Z dniem 1 stycznia bieżącego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, która ureguluje na nowo obowiązek podatkowy i jego najważniejsze zasady.

Obowiązkiem podatkowym nazywamy ujawnianie czynności w prowadzonej przez nas ewidencji VAT, wraz z dniem powstania obowiązku podatkowego. W pojęciu tym zawiera się także deklarowanie VAT za okres, w jakim obowiązek podatkowy powstaje.

Jeszcze w zeszłym roku obowiązywał przepis mówiący, że w przypadku dostawy towaru lub wykonania określonej usługi winna być wystawiona faktura i tym samym wraz z jej wystawieniem powstaje obowiązek podatkowy. Wystawienie to powinno być dokonane nie później, niż w terminie 7 dni od momentu wydania towaru albo dokonania usługi. Teraz jednak termin jest znacznie krótszy – obowiązek wystawienia faktury mamy w momencie dokonania usług lub wydania towarów. Należy jednak mieć na uwadze, że powstający w ten sposób obowiązek podatkowy nie może być wiązany z momentem, w jakim faktura została wystawiona.

W nowym roku zmieniły się także zasady, według których odliczany jest podatek naliczony. Od teraz prawo do odliczania podatku od towarów i usług zależy od terminu, w jakim powstał obowiązek podatkowy u sprzedającego. Wcześniejsze odliczenie podatku naliczonego nie jest możliwe, rozliczać się można dopiero za okres, w jakim faktura trafiła w ręce podatnika.

Nowe zasady VAT

Zmieniły się również zasady fakturowania – nie mamy już obowiązku wystawienia faktury w ciągu 7 dni. Czas mamy teraz do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zapłacono za wydanie towaru bądź wykonanie usługi. Czas na wystawienie faktury znacznie się zatem wydłużył. W myśl nowych przepisów istnieje także możliwość wcześniejszego wystawienia faktury, zanim jeszcze zostanie wydany towar lub wykonana usługa. Możliwość taka zakłada termin nawet 30 dni przed dokonaniem czynności dostawy towaru lub wykonania usługi a także zanim jeszcze zostaną one zapłacone w całości lub części. W nowym roku zniknęło pojęcie obrotu w ustawie VAT, kończą się tym samym troski podatników. Teraz wszystko, co stanowi zapłatę za świadczone usługi lub sprzedaż, jest podstawą do opodatkowania VAT.

Niestety, podwyżce uległy ceny, co oznacza dla podatników całkiem nowe stawki płaconych danin. Nie zmieniła się co prawda skala podatkowa PIT, jednak podatek będziemy musieli zapłacić wyższy. Związane jest to poniekąd ze zlikwidowaniem ulgi internetowej. Od rozliczenia PIT za ubiegły, 2013 rok mogą korzystać z niej tylko ci podatnicy, którzy dotychczas jej nie odpisywali. Podatek znacznie zwiększył się w przypadku rodziców posiadających tylko jedno dziecko, szczególnie jeśli są osobami dobrze zarabiającymi. Rodzicom jedynaków, którzy uzyskują dochody powyżej 112 tyś. zł, przepada możliwość upustu na dziecko i tym samym płacą oni podatek znacznie wyższy.

Czas na kilka przykładów z życia wziętych. Podwyżki odczujemy bowiem na własnych portfelach. Zaskoczeni mogą być palacze albowiem cena jednej paczki papierosów wzrosła o ok. 1 zł. Amatorzy mocniejszych trunków muszą teraz zapłacić więcej za półlitrową butelkę wódki, która kosztuje o 2 zł więcej. Nieznacznie zwiększyły się maksymalne limity stawek podatku od nieruchomości. Podatek ten ustalany jest co prawda przez radę gminy i nie może on przekroczyć z góry ustalonej granicy. Granica ta jest jednak wyższa od tej z minionego, 2013 roku.

Zmieniła się również stawka VAT od samochodów – przedsiębiorcy mogą teraz odliczyć 60% podatku od towarów i usług. Nie może to być kwota większa niż 6 tyś. zł.

Pin It