Obowiązek podatkowy- kiedy powstaje?

Obowiązek podatkowy oznacza obowiązek ujęcia czynności ewidencji VAT w deklaracji za dany okres. Jednocześnie jest to ujawnienie naszych czynności ewidencji.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

  • powstaje on z chwilą wydania towaru, bądź wykonania usługi
  • w momencie wystawienia faktury, jeśli czynność lub sprzedaż wymaga potwierdzenia fakturą
  • w 7 dniu od wystawienia faktury, którą wystawiono po siedmiu dniach od wykonania usługi lub wydania towaru

Inne przypadki powstawania obowiązku podatkowego:

Jeżeli  chodzi o opodatkowane czynności nieodpłatne, obowiązek ten powstaje w oparciu o te same zasady. Na tych samych zasadach obowiązek podatkowy powstaje w przypadku importu usług oraz dostawy towarów opodatkowanych u nabywcy.

Kiedy wydanie towaru ma nastąpić do rąk osoby trzeciej obowiązek ten powstaje w chwili wydanie towaru tej osobie, bądź nabywcy

Obowiązek podatkowy powstaje także w wypadku wydania części towaru, lub wykonania części towaru i wówczas dotyczy wyłącznie tej części. Kiedy usługa lub towar nie zostały wyodrębnione, obowiązek powstaje po wykonaniu całości zlecenia.

Przedsiębiorcy decydują się również na stałe świadczenia usług, bądź wydawanie towarów. Wówczas fakturowanie odbywać się może raz w miesiącu, jednak nie później niż po upłynięciu siódmego dnia każdego miesiąca.

Obowiązek podatkowy i zaliczka:

Kiedy część należności za wykonaną usługę, bądź wydany towar zostanie wypłacona zanim zostanie ona wykonana, bądź towar wydany mamy do czynienia z zaliczką. Obowiązek podatkowy powstaje wtedy w momencie otrzymania tej części należności i dotyczy wyłącznie tej kwoty, a nie całości zawartej w umowie.

Pin It