Ogromne zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Przyszły rok przyniesie ogromne zmiany w zakresie podatku VAT. Warto zapoznać się z nimi już teraz, ponieważ VATowcom nie zostało wiele czasu do momentu wejścia w życie przepisów znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Z dniem 1 stycznia 2014 r. wiele przyzwyczajeń i dotychczasowych interpretacji będzie musiało zostać zrewidowanych.

Obowiązek podatkowy

Zmiany, które wejdą w życie w 2014 r. dotyczą m.in. momentu powstawania obowiązku podatkowego. Obecnie momentem, w którym powstaje obowiązek podatkowy jest moment wystawienia faktury związanej z wykonaną usługą lub dostarczonym towarem. Po wprowadzonych zmianach, obowiązek ten zrodzi się w momencie dostawy towaru lub wykonania usługi. Jest więc to zmiana bardzo istotna, która w spory sposób może wpłynąć na finanse danego przedsiębiorstwa.

W niektórych wypadkach powstanie obowiązku podatkowego wciąż pozostaje związane z datą wystawienia faktury. W szczególności dotyczy to np.:

  • usług budowlanych i budowlano-montażowych,

  • czynności polegających na drukowaniu książek oraz ich dostawy,

  • dostawy energii cieplnej i elektrycznej,

  • usług telekomunikacyjnych.

Odliczenie podatku VAT

Zmianie ulega również termin odliczania podatku VAT. Prawo do odliczeń powstanie w momencie powstania samego obowiązku podatkowego. Rozwiązanie, które dotychczas wyznaczało ten moment na dzień, w którym podatnik otrzymał fakturę VAT, przestanie obowiązywać od 2014 r.

Podstawa opodatkowania

Dotychczasową podstawą opodatkowania był obrót, czyli kwota należna pomniejszona o kwotę należnego podatku. Po zmianie prawnej, podstawą opodatkowania ma być wszystko, co stanowi zapłatę za towar lub usługę, którą podatnik otrzymał od nabywcy lub usługobiorcy.

Termin wystawienia faktury VAT

Modyfikacje następują również w przypadku terminu wystawiania faktur VAT. Ustawodawca odchodzi od dotychczasowego terminu siedmiu dni od wykonania usługi lub dostawy towaru. Teraz istnieje możliwość złożenia faktury VAT aż 30 dni przed dokonaniem/wykonaniem usługi/towaru. Terminem ostatecznym wystawienia faktury jest natomiast piętnasty dzień po miesiącu w którym nastąpiło wykonanie usługi lub dostarczenie towaru.

Zmiany w VAT, które wejdą w życie w 2014 r. mogą być bardzo dużym szokiem dla wielu polskich przedsiębiorców. Warto zapoznać się z nimi już teraz, aby nie rozpocząć nowego roku od problemów związanych z niepoprawnym stosowaniem podatku VAT.

Pin It