Oskładkowanie umów zlecenie

Dyskusja na temat tzw. umów śmieciowych jest ciągle aktualna. Z jednej strony pracodawcy bronią tego rozwiązania, gdyż zdecydowanie zmniejsza to koszty zatrudnienia pracownika. Z drugiej zaś strony pracobiorcy chcą uniemożliwienia takiej formy umów, gdyż domagają się, by każdy rodzaj pracy był objęty ubezpieczeniem czy obowiązkiem odprowadzania składek emerytalnych przez pracownika. Choć spór jest trudny do rozstrzygnięcia i do tej pory nie udało się go rozwiązać na poziomie politycznym, teraz do gry wchodzi sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Działania ZUS

ZUS ogłosił ostatnio, iż chce oskładkować wszystkie umowy zlecenia. Według argumentacji samej instytucji – ma to uchronić przed wszelkimi problemami związanymi z wyliczaniem składek. Prócz tego będzie to dodatkowe źródło dochodów dla samego ZUSu, do którego spływać będą zdecydowanie wyższe składki. Zwraca się również uwagę, że ma to uchronić przed wszelkimi nieuczciwościami zleceniobiorców. Ma również zmniejszyć możliwość pojawienia się nieporozumień między ubezpieczonym a płatnikiem.

Reakcje

Pomysł zdecydowanie podoba się zleceniobiorcom, którzy mieliby odprowadzane składki do ZUS. Jednocześnie pracodawcy bardzo mocno krytykują to rozwiązanie. Zwraca się uwagę na zdecydowanie wyższe koszty zatrudnienia. Dodatkowo zauważa się, że oskładkowanie umów zlecenie zdecydowanie zmniejszy wynagrodzenie otrzymywane przez zleceniobiorców. Jednocześnie mówi się o tym, że takie działanie zwiększy bezrobocie, ponieważ pracodawcom po prostu nie będzie się opłacało zatrudniać kolejnych pracowników.

 

 

 

Pin It