Oświadczenie o zamierzonej produkcji do 2 grudnia

Osoby, które uzyskują przychody ze specjalnych działów produkcji rolnej co roku składają oświadczenie o zamierzonej produkcji do końca listopada. W przypadku oświadczenia na rok 2014 składamy je do dnia 2 grudnia, ze względu na to, że 30 listopada to sobota. Do tego dnia podatnicy rozliczający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej za pomocą ksiąg podatkowych mają możliwość przejścia na podatek liniowy.

Składanie oświadczenia o zamierzonej produkcji

Do 2 grudnia 2013 roku podatnicy składają oświadczenie o rodzaju i wielkości zamierzonej produkcji rolnej w 2014 roku. Nie ma tutaj znaczenia sposób rozliczenia podatników. Za pomocą PIT-6 lub PIT-6L podatnicy dodatkowo deklarują zamierzone dochody w 2014 roku.

Kliknij tutaj i pobierz druk PIT-6/PIT-6L

Po złożeniu deklaracji podatnik ma 7 dni na:

  • informację o wprowadzanych zmianach w prowadzonej produkcji,
  • informację o zaprzestaniu lub rozpoczęciu korzystania z obiektów umożliwiających cykl produkcyjny,
  • informację o rozpoczęciu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

Oświadczenie o korzystaniu z podatku liniowego

Oświadczenie o chęci skorzystania z podatku liniowego składa się na odrębnym druku jednocześnie skreślając rozliczenie PIT-6 z druku PIT-6/L.  Podatnicy, którzy chcą zrezygnować z podatku liniowego muszą natomiast złożyć deklarację o rezygnacji korzystania z podatku liniowego.

 

Pin It