PIT 2014- wielkie zmiany od stycznia

W rozliczeniu podatku za 2013 rok czyli od stycznia 2014 wchodzą zmiany w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany dotyczą przede wszystkim korzystania z ulg podatkowych takich jak ulga na dziecko, ulga internetowa czy też 50% koszty uzyskania przychodu.

Zmiany w PIT 2014

Ulga internetowa

Ulga internetowe w rozliczeniu za 2013 rok będzie przysługiwała jedynie podatnikom, którzy skorzystali z niej po raz pierwszy w rozliczeniu za 2012 rok lub w nadchodzącym roku, bowiem nie przysługuje ona osobom, które skorzystały z niej w dwóch kolejnych rozliczeniach. Więcej o korzystaniu z ulgi internetowej 2014>>

Ulga prorodzinna

Do rozliczenia za 2012 rok obowiązywała stała stawka ulgi prorodzinnej bez względu na ilość dzieci w rodzinie i wynosiła 1112,04 złotych rocznie. Od rozliczenia za 2013 rok kwota ulgi zależna będzie od zamożności i dzietności rodziny- będzie ona wynosiła od 1112,04 zł. do 2224,08 zł. Problem z rozliczeniem ulgi prorodzinnej będą miały rodziny z jednym dzieckiem i wysokimi dochodami rocznymi. Zobacz więcej o korzystaniu z ulgi prorodzinnej>>

Rozliczanie kosztów uzyskania przychodu

Kolejna zmiana dotyczy rozliczania kosztów uzyskania przychodu. Zostanie zastosowany limit w wysokości 42 764 złotych czyli (50% górnej granicy 18% stawki podatkowej).

Pin It