PIT-28- jak wypełnić PIT-28 za 2016 rok?

PIT-28 jest przeznaczony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskujących przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy.

Zobacz poradnik wypełniania PIT-28 w pdf

Rozliczanie się z dochodów jest obowiązkiem każdego podatnika, jednak zdarza się, że zeznanie podatkowe, które wypełniliśmy zawiera w sobie niewielkie błędy, przez które nie może ono zostać zaakceptowane. Warto więc podczas wypełniania zeznania stosować się do instrukcji, dzięki której nie będzie potrzebna żadne korekta formularza.

Jak wypełnić PIT-28 – Instrukcja:

 

Część A:

Pierwsza część  zeznania rocznego PIT-28 dotyczy miejsca składania rozliczenia.

W rubryce numer 5 należy podać pełną nazwę Urzędu Skarbowego, przez który jesteśmy obsługiwani. W rubryce numer 6 musimy wybrać czy wypełniamy zeznanie podatkowe czy też jego korektę.

Część B:

W drugiej części należy zamieścić informacje dotyczące samego podatnika, takie jak imię, nazwisko, PESEL lub NIP oraz adres zamieszkania .

Część C:

W części C podatnik podaje dochody jakie uzyskał w rozliczanym roku podatkowym w ramach ryczałtu ewidencjonowanego.

  1. W pierwszym wierszu tej części znajduje się miejsce na przychody uzyskane przez działalność gospodarczą prowadzoną na własne nazwisko i uzupełniamy go na podstawie PIT-28A.
  2. W drugim wierszu umieszczamy przychody z prowadzonej działalności w spółce cywilnej lub jawnej objętej ryczałtem.
  3. Trzeci wiersz dotyczy podatników uzyskujących przychody z najmu lub dzierżawy, a także podnajmu i poddzierżawy. Należy w nim wpisać dochody z całego roku na podstawie PIT-28A.
  4. Wiersz czwarty przeznaczony  na podsumowanie przychodów znajdujących się w poprzednich trzech wiersza części C formularza.
  5. W piątym wierszu należy wpisać wartość przychodów w ramach ryczałtu ewidencjonowanego określonego przez ustawę o ryczałcie .

Kolejne wiersze części C dotyczą obliczeń, które musimy wykonać, dzięki którym wykażemy procentowy udział przychodów opodatkowanych  poszczególnymi stawkami ryczałtu. Procentowy udział przychodów  należy obliczyć dzieląc przychód objęty daną stawką ryczałtu przez całkowity przychód z pozycji 44 i 51, a następnie mnożąc przez 100%.

Część D :

W tej części podatnicy zamieszczają informacje na temat odliczeń, które przysługują za dany okres rozliczeniowy . Należą do nich :

Wypełnij PIT w 5 minut!

Chcesz szybko wypełnić PIT-28 za 2016 rok? Pobierz nasz darmowy program i rozlicz się z podatku w ciągu kilku minut. Nasz program pomoże Ci w doborze formularzy, obliczeniach, a dodatkowo podpowie co gdzie powinieneś wpisać. Za pomocą naszego programu do PIT możesz również wysłać deklarację podatkową prosto do Urzędu Skarbowego.

 

Pit-28 w serwisie podatki-24.pl

PIT-28 za 2016/2017 rok- druki

PIT-28 strona 1 PIT-28 strona 2 PIT-28 strona 3 PIT-28 za 2013 rok 

Pin It