PIT-28 ogólne informacje

Kto wypełnia PIT-28 2016/2017

Deklaracja PIT-28 dotyczy podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i osiągają przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Są to osoby,  które:

  • prowadzą indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą
  • prowadzą działalność w formie spółki cywilnej bądź jawnej
  • osiągają dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy oraz poddzierżawy

Do kiedy należy złożyć PIT-28

Zdecydowana większość osób jest zobowiązana do przesłania fiskusowi deklaracji za ubiegły rok do końca kwietnia danego roku,  jednak niektórzy podatnicy mają mniej czasu i jest tak w przypadku osób, które rozliczają się za pomocą PIT-28. Taki formularz należy złożyć do 31 stycznia 2017 roku, w przypadku, kiedy ten dzień wypada w niedzielę, podatnicy muszą dostarczyć formularz najpóźniej następnego dnia roboczego.

Deklaracja 

Podatnik może rozliczyć się za pomocą PIT-28 tylko wtedy, kiedy zawiadomi do dnia 20 stycznia poprzedzającego złożenie zeznania roku podatkowego , o tym, że będzie się rozliczać ryczałtem. Jeżeli jednak podatnik rozpoczynający działalność w ciągu trwania roku zobowiązany jest złożyć deklarację do Urzędu Skarbowego w dniu założenia działalności oraz nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Pit-28 w serwisie podatki-24.pl

Pin It