PIT-36 a PIT-28 porównanie

Kto wypełnia PIT-36?

PIT-36 jest przeznaczony głównie dla osób, które prowadzą własną, pozarolniczą działalność gospodarczą. Od osób wypełniających PIT-28 różni ich to, że w tym przypadku przedsiębiorcy rozliczają się na ogólnych zasadach z standardowym oprocentowaniem, a nie jak w PIT-28 ryczałtem.

Wyjątki:

PIT-36 powinny wypełnić także wszystkie osoby, które standardowo rozliczają się za pomocą PIT-37, jednak ich sytuacja z danego okresu rozliczeniowego im na to nie pozwala. Przykładem takich sytuacji może być:

  • kiedy ich małoletnie dzieci zdobyły przychody i rodzice muszą wypełnić PIT/M, który jest załącznikiem obowiązującym wyłącznie w PIT-36,
  • osoby, które uzyskały przychody poza granicą naszego kraju. Wówczas należy wypełnić PIT/ZG, który również nie jest załącznikiem obowiązującym w PIT-37. Można go użyć w przypadku jeszcze innych formularzy, jednak jeśli standardowo używamy PIT-37 musimy go zamienić na PIT-36. Warto pamiętać, że do każdego kraju, w którym pozyskane zostały dochody należy wypełnić oddzielny załącznik,
  • wyjątkowo za pomocą tego druku rozliczają się także osoby, które chcą w swoim zeznaniu podatkowym odliczyć straty z lat poprzednich.

Każda osoba korzystająca z PIT-36 musi pamiętać, że obowiązek składania tego zeznania do Urzędu Skarbowego mija wraz z dniem 30 kwietnia 2013 roku.

Różnice między PIT-28, a PIT-36:

  • przede wszystkim, jak już był wspomniane PIT-28 jest rozliczany na zasadach ryczałtu. Jest to nieco korzystniejsza forma rozliczenia podatkowego dla podatników,
  • aby rozliczyć się za pomocą PIT-36 należy po prostu sięgnąć po druk i go wypełnić, w przypadku PIT-28 należy w roku poprzednim złożyć deklarację, w której wyrażona będzie chęć korzystania z ryczałtu, a następnie rozpatrzona decyzja na zasadzie sprawdzenia czy przedsiębiorca może wykorzystać tę opcję,
  • w PIT-36 mamy więcej załączników, z których możemy skorzystać,
  • zarówno w jednym, jak i  drugim z formularzy mamy możliwość załączenia PIT/O, jednak w PIT-28 nie możemy w nim uwzględnić ulgi prorodzinnej.

Obydwa formularze mają swoje wady i zalety, jednak jeśli mamy możliwość skorzystania z PIT-28, ponieważ spełniamy wszystkie wymagania warto złożyć deklarację, aby w przyszłym rozliczeniu podatkowym rozliczyć się na łagodniejszych zasadach ryczałtu, pomimo na przykład straty ulgi prorodzinnej.

Pin It