PIT-28- jak wypełnić PIT-28 za 2014 rok?

PIT-28 jest przeznaczony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskujących przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy.

Zobacz poradnik wypełniania PIT-28 w pdf

Rozliczanie się z dochodów jest obowiązkiem każdego podatnika, jednak zdarza się, że zeznanie podatkowe, które wypełniliśmy zawiera w sobie niewielkie błędy, przez które nie może ono zostać zaakceptowane. Warto więc podczas wypełniania zeznania stosować się do instrukcji, dzięki której nie będzie potrzebna żadne korekta formularza.

program pit 28

Jak wypełnić PIT-28 – Instrukcja:

 

Część A:

Pierwsza część  zeznania rocznego PIT-28 dotyczy miejsca składania rozliczenia.

W rubryce numer 5 należy podać pełną nazwę Urzędu Skarbowego, przez który jesteśmy obsługiwani. W rubryce numer 6 musimy wybrać czy wypełniamy zeznanie podatkowe czy też jego korektę.

Część B:

W drugiej części należy zamieścić informacje dotyczące samego podatnika, takie jak imię, nazwisko, PESEL lub NIP oraz adres zamieszkania .

Część C:

W części C podatnik podaje dochody jakie uzyskał w rozliczanym roku podatkowym w ramach ryczałtu ewidencjonowanego.

  1. W pierwszym wierszu tej części znajduje się miejsce na przychody uzyskane przez działalność gospodarczą prowadzoną na własne nazwisko i uzupełniamy go na podstawie PIT-28A.
  2. W drugim wierszu umieszczamy przychody z prowadzonej działalności w spółce cywilnej lub jawnej objętej ryczałtem.
  3. Trzeci wiersz dotyczy podatników uzyskujących przychody z najmu lub dzierżawy, a także podnajmu i poddzierżawy. Należy w nim wpisać dochody z całego roku na podstawie PIT-28A.
  4. Wiersz czwarty przeznaczony  na podsumowanie przychodów znajdujących się w poprzednich trzech wiersza części C formularza.
  5. W piątym wierszu należy wpisać wartość przychodów w ramach ryczałtu ewidencjonowanego określonego przez ustawę o ryczałcie .

Kolejne wiersze części C dotyczą obliczeń, które musimy wykonać, dzięki którym wykażemy procentowy udział przychodów opodatkowanych  poszczególnymi stawkami ryczałtu. Procentowy udział przychodów  należy obliczyć dzieląc przychód objęty daną stawką ryczałtu przez całkowity przychód z pozycji 44 i 51, a następnie mnożąc przez 100%.

Część D :

W tej części podatnicy zamieszczają informacje na temat odliczeń, które przysługują za dany okres rozliczeniowy . Należą do nich :

Wypełnij PIT w 5 minut!

Chcesz szybko wypełnić PIT-28 za 2014 rok? Pobierz nasz darmowy program i rozlicz się z podatku w ciągu kilku minut. Nasz program pomoże Ci w doborze formularzy, obliczeniach, a dodatkowo podpowie co gdzie powinieneś wpisać. Za pomocą naszego programu do PIT możesz również wysłać deklarację podatkową prosto do Urzędu Skarbowego.

 

Pit-28 w serwisie podatki-24.pl

PIT-28 za 2014/2015 rok- druki

PIT-28 strona 1 PIT-28 strona 2 PIT-28 strona 3 PIT-28 za 2013 rok 

Pin It