Plusy i minusy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma spółki handlowej, często spotykana w Polsce. Podlega ona przepisom Kodeksu spółek handlowych. Choć jest to najczęściej wybierana forma spółki handlowej w Polsce, posiada ona swoje lepsze i gorsze strony.

Spółka z o.o. – podstawowe informacje

Opisywana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł. Spółka posiada osobowość prawną, natomiast reprezentowana jest przez zarząd. Może być ona założona w każdym prawnie dozwolonym celu, co nie ogranicza jej funkcjonalności jedynie do działalności gospodarczej.

Plus spółki z o.o.

Zalety spółki spółki z o.o.

Najważniejszą zaletą, której to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawdzięcza tak dużą popularność, jest sama ograniczona odpowiedzialność. Oznacza to, że za zobowiązania wobec wierzycieli nie odpowiadają wspólnicy, a sama spółka całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność wspólników ogranicza się do wysokości ich udziałów.

Dzięki połączeniu zarówno elementu kapitałowego z elementem osobowym, sp. z o.o. stawia wspólnika w zdecydowanie wyższej pozycji w porównaniu do analogicznej funkcji w innych spółkach. Trzeba pamiętać, że wspólnicy w sp. z o.o. mają możliwość wglądu do ksiąg i dokumentów spółki (takie prawo może zostać ograniczone jedynie w przypadku ustanowienia Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej). Natomiast zaangażowanie dużego nakładu kapitału, zdecydowanie zwiększa atrakcyjność tej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Nie należy również zapominać, że spółka z o.o. posiada osobowość prawną, co również zwiększa jej atrakcyjność.

Minusy spółki z o.o.

Wady spółki z o.o.

Jedną z najczęściej wymienianych wad spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest tzw. podwójne opodatkowanie. Spółka, posiadając osobowość prawną, związana jest z podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). W przypadku wypłacania osiągniętego zysku wspólnikom, są oni zobowiązani do zapłaty kolejnego podatku dochodowego.

Za wadę spółki z o.o. uznaje się również stosunkowo wysoką odpowiedzialność zarządu w przypadku zobowiązań wobec wierzycieli jak i w związku z zaległościami podatkowymi. Często wspomina się również o konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Niezależnie od powyżej wymienionych wad, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ciągle cieszy się dużą popularnością, umożliwiając wielu wspólnikom prowadzenie odpowiedniej działalności gospodarczej.

Pin It