Przychody z reklam internetowych

Przychód z bannerów reklamowych, umieszczania reklam kontekstowych (AdSense), linków sponsorowanych lub artykułów partnerskich należy wykazać w rocznej deklaracji podatkowej i rozliczyć podatek z tego tytułu.

W zależności od konkretnych zasad i postanowień umownych w grę wchodzić mogą:

  • przychody z najmu (umowa podobna do umowy najmu, rozliczana na zasadach odpowiednio jak umowy najmu, dzierżawy itp.),
  • przychody z działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia,
  • przychody z działalności gospodarczej,
  • przychody z innych źródeł.

O rodzaju źródła przychodów może decydować to, czy reklamodawca płaci czynsz dzierżawny, czy wynagrodzenie za umieszczenie formy reklamowej, czy wreszcie wykonuje na zlecenie usługodawcy określoną formę reklamową, np. artykuł, link, zespół słów lub grafik i umieszcza ją u siebie na stronie. Z kolei rodzaj źródła przychodu decyduje o metodzie jego opodatkowania.

Metody opodatkowania przychodu z reklam

Od formy i treści umowy zależy też rodzaj i zasady opłacania podatku i zaliczek na podatek w trakcie roku. W przypadku najmu powierzchni reklamowej możliwy jest wybór korzystnej stawki 8,5% i rozliczenie przychodów na PIT-28. W przypadku umowy zlecenia – to na reklamodawcy spoczywa obowiązek obliczenia i pobrania zaliczek. W działalności gospodarczej oraz w przypadku przychodów z innych źródeł prowadzący stronę internetową sam deklaruje i oblicza kwoty przychodów i podatek,  przy czym przychody z innych źródeł nie wymagają opłacania zaliczek na podatek w trakcie roku, a jedynie zapłaty podatku nie później niż w terminie rozliczenia rocznego. Nie pozwalają jednak na wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Która deklaracja PIT obowiązuje?

Podatnicy rozliczający przychody z reklam rozliczają się z reguły na PIT-36 lub w przypadku opodatkowujących przychód ryczałtowo – na PIT-28. Tylko rozliczający się z reklamy na zasadzie zlecenia mają możliwość składać PIT-37, na podstawie danych wskazanych w PIT-11. W przypadku innych źródeł przychodów – może to być PIT-36 na podstawie nadesłanego przez reklamodawcę PIT-8C.

 

Pin It