Rozliczenie PIT-37

Wszyscy podatnicy, którzy pracują w firmach, zarówno na umowę o pracę czy umowę zlecenie, a także emeryci i renciści składają PIT-37. Rozliczenie PIT-37 za 2016/2017 r. będzie jednak różnić się od dotychczasowych. Zmianom uległy dotychczas stosowane ulgi i odliczenia. Przeanalizujmy jak wpłynie to na konieczność dołączania załączników do zeznania.

Zmiany w ulgach

Podatnik nie ma już takich samych uprawnień jakie miał w poprzednich latach. Rozliczenie PIT-37 powoli pozbawiane jest ulgi internetowej. Od 2015 r. ulga internetowa ma wygasnąć całkowicie, zaś do tego czasu można z niej skorzystać maksymalnie dwa razy. Podatnik, który w danym roku podatkowym, poniósł wydatki związane z korzystanie z sieci internetowej może odliczyć maksymalnie 760 zł z tego tytułu.

Ogromne zmiany nastąpiły natomiast w tzw. ulgach na dziecko. Najbardziej niezadowolone będą małżeństwa wychowujące jedno dziecko, których łączny dochód przekracza 112 000 zł. W takim wypadku utracą oni możliwość skorzystania z opisywanej ulgi. W przypadku rodzin z dwójką dzieci stosowanie ulgi nie ulega zmianie – dalej mogą oni odliczyć ok. 1 200 zł rocznie. Najwięcej zmian motywowanych jest troską o przyrost naturalny w narodzie. Ulga na trzecie dziecko zwiększy się do 1 668,12 zł rocznie. Natomiast odliczenia związane z wychowywaniem czwartego i każdego następnego dziecka sięgną kwoty 2 224,08 zł w skali roku.

Ulgi a załączniki?

W przypadku korzystania z ulgi internetowej lub prorodzinnej konieczne jest złożenie dodatkowego formularza. Rozliczenie PIT-37 jest poprawne jedynie wtedy, gdy jest kompletne. W tym przypadku należy dołączyć załącznik PIT/O, w którym umieszcza się niezbędne wiadomości dotyczące np. wydatków poniesionych z tytułu korzystania z sieci internetowej, a także dotyczące wychowywanych dzieci. Dzięki stosowaniu aplikacji do wypełniania PIT, która w swojej bazie ma opisywany załącznik, rozliczenie PIT-37 może być zadaniem wyjątkowo prostym. Dodatkowym atutem jest możliwość złożenia zeznania przez Internet. Warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem.

Rozlicz z nami pit-37 online przez internet za rok 2016/2017

Pin It