Rozliczenie PIT-39

Podatnik, który w 2013 r. sprzedał nieruchomość, którą nabył po 2008 r., musi od tej transakcji zapłacić szczególny podatek. Do spełnienia obowiązku podatkowego potrzebny będzie formularz PIT-39. Jak jednak wypełnić go w sposób szybki i bez większych problemów?

Wypełnianie klasyczne

Podatnik, który zobowiązany jest wypełnić PIT-39 musi zdobyć odpowiedni formularz, w którym musi wykazać uzyskany zysk lub poniesioną stratę związaną ze sprzedażą nieruchomości lub praw majątkowych. Uzyskany druk musi wypełnić ręcznie, dokonując przy tym koniecznych obliczeń. Tak wypełnioną deklarację musi następnie złożyć do Urzędu Skarbowego. W tym wypadku podatnik ma dwa wyjścia: PIT-39 może zostać wysłany listem poleconym na poczcie albo może stać w kolejkach w samym urzędzie. Następnie, przy kontakcie z urzędnikiem, rozliczający się może usłyszeć, że deklaracja została wypełniona w sposób nieprawidłowy, więc cały proces rozpoczyna się od początku.

Wypełnianie internetowe

Na szczęście żyjemy w XXI w. i możemy zdecydować się na rozliczenie formularza PIT-39 drogą bardziej nowoczesną. Dzięki specjalnemu programowi do PIT-39 nasz formularz wypełnia się sam. Programowi przekazujemy informacje, on zaś dba, aby nie wdał się nawet najmniejszy błąd. Tak wypełnionej deklaracji nie musimy drukować! Dzięki połączeniu z systemem e-deklaracje, aplikacja taka przesyła formularz PIT-39 bezpośrednio do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Dzięki temu nasze wypełnianie PITa odbywa się w sposób błyskawiczny. Dodatkowo możemy liczyć, że zostaniemy szybciej rozliczeni i wypełnimy nasz obowiązek podatkowy.

Wybór drogi rozliczenia formularzy podatkowych, takich jak PIT-39, należy do podatnika. Na szczęście może on wybrać bardziej odpowiadające rozwiązanie. Przyglądając się dwóm rodzajom rozliczania się z PIT-39 wcale nie dziwi, że coraz więcej rozlicza się właśnie w ten drugi sposób. Pozostaje jedynie liczyć, że ilość Polaków rozliczających się w ten sposób nie przestanie wzrastać. Należy jednak informować o korzyściach jakie płyną z tego rodzaju działań.

Pin It