Skorzystaj z programu do PIT-28

PIT-28 to rodzaj formularza podatkowego, na który decydują się przedsiębiorcy objęci tzw. ryczałtem ewidencjonowanym. Podatnicy ci potrzebują złożyć PIT-28 do końca stycznia 2014 r. do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Korzystając z programu do PIT, można zrobić to w sposób lekki i przyjemny.

Kto korzysta z PIT-28?

Na początek warto spytać: kto jest uprawniony do rozliczania się poprzez PIT-28? Nie zagłębiając się w szczegóły, można podzielić podatników na dwie grupy. Pierwsza z nich to przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą indywidualnie lub w nieposiadającej osobowości prawnej spółce jawnej czy cywilnej. Drugą grupę stanowią podatnicy uzyskujący przychód w ramach umowy najmu, podnajmu, dzierżaw, poddzierżawy i innych umów tego typu, które z kolei nie mogą być zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak wypełnić?

Podatnicy, opisani szerzej w akapicie poniżej, mogą rozliczyć się z Urzędem Skarbowym w bardzo prosty sposób. Wystarczy zainstalować program do PIT-28 albo skorzystać z niego online. Program taki pomoże wypełniającemu dokonać wszelkich obliczeń oraz zamieścić informacje na temat stosowanych ulg i odliczeń (takich jak np. odliczenie składki na ZUS czy na ubezpieczenie zdrowotne). Dodatkowo mamy gwarancję, że cały formularz zostanie wypełniony w sposób estetyczny, zaś my nie popełnimy niepotrzebnego błędu (np. pominięcia istotnej luki albo zastosowania nieodpowiedniej stawki podatkowej).

Jakie korzyści?

Prócz zalet, wymienionych powyżej, odnoszących się do prawidłowości wypełniania formularza PIT-28, trzeba stwierdzić, że korzystanie z aplikacji daje inne korzyści. Jest to przede wszystkim rozwiązanie, które pozwala na zaoszczędzenie czasu. Dzięki programowi, formularz podatkowy można wysłać drogą internetową. Wypełniony przez nas PIT-28 trafia bezpośrednio do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Jednocześnie mamy gwarancję, że został on wypełniony prawidłowo, więc nie musimy obawiać się, że będziemy musieli całą czynność powtarzać.

Pin It