Szykują się zmiany w przepisach o pracy w niedziele i święta

W Sejmie odbywają się prace nad nowelizacją Kodeksu pracy. W nowelizacji tej, będącej obecnie w fazie projektu, zmiany dotyczyć będą rozszerzenia katalogu prac, które mogą być wykonywane w niedziele oraz w święta. Przyjrzyjmy się proponowanym zmianom.

Więcej wyjątków- więcej osób będzie pracowało w niedziele

Mowa przede wszystkim o rozszerzeniu katalogu wyjątków od zakazu pracy w niedziele i święta. Dotychczasowe wyjątki związane są np. z działalnością ratowniczą, transportem czy też gastronomią. Obecne pracy legislacyjne dążą do dodania wyjątków od zakazu pracy, które związane byłyby z wykonywaniem pracy drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorstwa zagranicznego. Chodzi tutaj przede wszystkim o odmienności związane z różnymi strefami czasowymi, a także z odmiennymi dniami wolnymi od pracy w różnych krajach. Motywuje się, iż wprowadzenie takiego typu działań może zdecydowanie zwiększyć atrakcyjność Polski jako partnera dla firm zajmujących się outsourcingiem.

Krytyka wprowadzanych zmian

Zarówno opozycja jak i związki zawodowe są zdecydowanie przeciwne kierunkowi zmian dotyczących przepisów Kodeksu pracy. Przepis zezwalający na pracę w niedzielę i święta drogą elektroniczną może być interpretowany bardzo szeroko. Z jednej strony może on dotyczyć jedynie przeprowadzania wideokonferencji, z drugiej zaś umożliwia wykonywanie wielu prac i wyzysk pracowników w firmach zajmujących się transgranicznym świadczeniem usług zdalnych.

Wyrywkowe zmiany

Dużym problemem jest również samo wyrywkowe traktowanie przepisów Kodeksu pracy. Projekt nowelizacji dotykać ma jedynie samego problemu zezwolenia na pracę w niedzielę i święta. Jest to nie do zaakceptowania zarówno dla partii opozycyjnych jak i dla związków zawodowych, które dążą do wprowadzenia zmian dużo bardziej radykalnych i idących w zdecydowanie przeciwnym kierunku. Dlatego też projekt traktowany jest jako niezgodny z zasadami dialogu społecznego i już na obecnym etapie znajduje bardzo wielu przeciwników.

Mimo krytyki projektu, nie został on odrzucony i skierowano go do dalszych prac w komisji.

Pin It