Blogi a podatek

Niższy podatek za reklamy na blogu

Istnieje wiele osób, które prowadzą jeden lub więcej blogów internetowych związanych z ich hobby, pracą czy też po prostu życiem. Na wielu stronach tego typu pojawiają się reklamy internetowe, a ich ...