Zmiany VAT 2014

Najważniejsze zmiany w VAT

Wiele zmian zaszło w naszym systemie podatkowym w roku 2014. Zmieniły się zasady rozliczania VAT-u, podwyższone zostały również stawki podatkowe, co bez wyjątku odczują wszyscy podatnicy, najbardziej...