Zmiany w VAT

Ogromne zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Przyszły rok przyniesie ogromne zmiany w zakresie podatku VAT. Warto zapoznać się z nimi już teraz, ponieważ VATowcom nie zostało wiele czasu do momentu wejścia w życie przepisów znowelizowanej ustaw...

Obowiązek podatkowy- kiedy powstaje?

Obowiązek podatkowy oznacza obowiązek ujęcia czynności ewidencji VAT w deklaracji za dany okres. Jednocześnie jest to ujawnienie naszych czynności ewidencji. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? powst...