Fiskusa sposoby na zachęcenie do płacenia podatków…

Płacenie podatków do najmilszych obowiązków nie należy i wie to każdy, kto choć raz musiał wypełniać arkusz PIT. Oczywiście każdy z nas doskonale zdaje sobie jednocześnie sprawę, że Państwo bez podat...

Gdzie należy zapłacić podatek poza granicami kraju?

Co dzieje się w przypadku, gdy pracownik dalej ma miejsce zamieszkania w Polsce, ale otrzymuje dochody poza granicami kraju?  Sytuacja taka przecież często ma miejsce w przypadku agencji pracy tymcza...