Produkcja rolna

Oświadczenie o zamierzonej produkcji do 2 grudnia

Osoby, które uzyskują przychody ze specjalnych działów produkcji rolnej co roku składają oświadczenie o zamierzonej produkcji do końca listopada. W przypadku oświadczenia na rok 2014 składamy je do d...