Oskładkowanie umów zlecenie

Dyskusja na temat tzw. umów śmieciowych jest ciągle aktualna. Z jednej strony pracodawcy bronią tego rozwiązania, gdyż zdecydowanie zmniejsza to koszty zatrudnienia pracownika. Z drugiej zaś strony p...