Zmiany VAT 2014

Najważniejsze zmiany w VAT

Wiele zmian zaszło w naszym systemie podatkowym w roku 2014. Zmieniły się zasady rozliczania VAT-u, podwyższone zostały również stawki podatkowe, co bez wyjątku odczują wszyscy podatnicy, najbardziej...
Zmiany w PIT 2014

PIT 2014- wielkie zmiany od stycznia

W rozliczeniu podatku za 2013 rok czyli od stycznia 2014 wchodzą zmiany w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany dotyczą przede wszystkim korzystania z ulg podatkowych takich jak ...
Zwrot VAT- budowa

Zmiany w VAT na cele budowlane

Od początku 2014 r. wejdą w życie zmiany w zakresie odliczania podatku VAT od zakupów materiałów budowlanych. Osoby, które chcą skorzystać z odliczenia na dotychczasowych zasadach, muszą dokonać zaku...