Terminy wystawiania faktur- zmiany 2013

Zmiany i nowe zasady:

W roku podatkowym 2013 Urząd Skarbowy postanowił dokonać kilku zmian dotyczących terminów wystawiania faktur. Zmiana ta dodatkowo dotyczy rodzajów faktów, według których ustalone zostały obowiązujące terminy ich wystawiania.

Przedsiębiorców obecnie obowiązywać będą trzy terminy, do których będą musieli się stosować:

  • 7 dni od transakcji– ten przepis już obowiązuje. Tyczy się on głównie do obowiązku wystawienia faktury od sprzedanego towaru lub świadczonych usług nie później, niż po upłynięciu 7 dni. 
  • do 15-tego dnia każdego miesiąca termin ten dotyczy już zmian, które nastąpiły w 2013 roku. W tym przypadku chodzi o transakcje zawierana na rynku międzynarodowym, a także o dawców usług na rzecz podatników. Zmiana polegała na wydłużeniu obowiązku wystawiania faktur do połowy każdego miesiąca. 
  • do ostatniego dnia danego miesiąca– termin obowiązku wystawienia faktur do ostatniego dnia miesiąca zmienia się dla przedsiębiorców, wystawiających faktury zbiorcze. Jest to zmiana na ich niekorzyść, ponieważ termin ten został skrócony.

 

Pin It