Ulga rehabilitacyjna

Co to jest ulga rehabilitacyjna?

Rozliczając zeznanie podatkowe PIT, mamy możliwość odliczenia od dochodu ulgi rehabilitacyjnej. Ulga rehabilitacyjna tyczy się wszelkich wydatków powiązanych z celami rehabilitacyjnymi lub z wydatkami będącymi wynikiem ułatwiania czynności życiowych poniesionych przez osobę niepełnosprawną lub osobą, która utrzymuje osobę niepełnosprawną.

Jak rozliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Istnieją dwa rodzaje odliczeń, których dotyczy ulga rehabilitacyjna. Pierwszym z nich jest odliczenie limitowane kwotowo, czyli takie, od którego możemy odliczyć tylko maksymalnie określoną wartość, a w wypadku przekroczenia tej wartości, nie odliczymy nadwyżki.

Drugim odliczeniem, którego dotyczy ulga rehabilitacyjna jest odliczenie nielimitowane, charakteryzujące się tym, że bez względu na poniesione koszty, możemy odliczyć całość wydanych pieniędzy.

Czego dotyczy ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna obejmuje wydatki poniesione z tytułu:

– opłacania przewodników dla osób niewidomych ( I lub II grupy inwalidztwa), osób z upośledzeniem narządu ruchu zaliczających się do I grupy inwalidztwa- ulga nie może przekroczyć 2.280 zł;

– utrzymania przez osoby niewidome i niedowidzące (zaliczające się do I lub II grupy inwalidztwa) lub osoby z upośledzeniem narządu ruchu zaliczające się do I grupy inwalidztwa psa asystującego- ulga nie może przekroczyć 2.280 zł;

– używania samochodu przystosowanego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa, dla przewozu tych osób na zabiegi rehabilitacyjne- ulga nie może przekroczyć 2.280 zł.

 

Pin It