Uwaga na gastroparagony

Restauratorzy i drobne kawiarnie oprócz paragonów fiskalnych wystawiają tzw. gastroparagony. Są one podobne do wydruków fiskalnych z kasy, ale nie wchodzą w pamięć kasy i dają podstawę do pomijania obrotu w ewidencjach podatkowych.

Gastroparagon różni się od standardowego paragonu brakiem nazwy sprzedawcy i logo sklepu oraz numeru kasy fiskalnej. Gastroparagon nie jest drukiem trybu fiskalnego, zatem nie zmusza przedsiębiorcy do użycia drukarki fiskalnej i nie wprowadza do jej pamięci oraz do sumy wskazanej w raportach kwot wskazanych na takim wydruku. W praktyce podatnik stosujący taki typ druku działa w szarej strefie.

Jak wystawić gastroparagon?

Dokument tego typu pochodzi z tzw. drukarek niefiskalnych, dedykowanych gastronomii, np. celem zamówień na bar lub na kuchnię czy też pralniom i innym punktom wydającym bony, np. celem rozliczenia ich później przy zwrocie klientowi towaru lub jego wydania.

Gastroparagon tylko na pierwszy rzut oka przypomina standardowy paragon fiskalny. Nawet osoba niezaznajomiona z podatkami może w większości przypadków rozpoznać różnicę między tego typu wydrukiem a standardowym paragonem fiskalnym.

Każdy paragon fiskalny zawierać musi co najmniej następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
 • numer kolejny wydruku;
 • datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
 • oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi;
 • ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
 • wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
 • wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
 • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;łączną kwotę podatku;
 • łączną kwotę sprzedaży brutto;
 • oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
 • kolejny numer paragonu fiskalnego;numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
 • numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy;
 • logo fiskalne i numer unikatowy kasy.
Pin It