Uzyskaj zwrot VAT w 25 dni!

Przedsiębiorcy, którzy nie wykonali żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu czeka aż
180 dni aby uzyskać zwrot podatku VAT.

W lepszym wypadku, kiedy przedsiębiorca uzyska przykładowo gwarancję bankową na wnioskowany zwrot, ma skrócony czas oczekiwania do 60 dni.

Jeśli jesteś skutecznym przedsiębiorcą możesz dostać zwrot w ciągu 25 dni.

 

Jeśli podatnik VAT wykona co najmniej jedną czynność opodatkowaną już może się starać, aby uzyskać zwrot w jak najkrótszym czasie. Mogą z tej opcji skorzystać jedynie osoby, które nie wydłużają czasu spłaty swoich zobowiązań, muszą oni więc zawsze dokonywać ich jak najszybciej i w terminie.

Aby móc złożyć wniosek do urzędu skarbowego o zwrot VAT w terminie 25 dni, kwota podatku naliczonego wykazanego do zwrotu i zostaną w całości zapłacone .

Przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o zwrot w podstawowym terminie 60 dni, jednak musi on zabezpieczyć się majątkowo, które może być złożone w formie:

  • gwarancji bankowej
  • poręczenia banku
  • weksla z poręczeniem banku
  • lub czeku potwierdzającego przez krajowy bank wystawcy czeku.

 

Termin ten jest oczywiście zdecydowanie krótszy od tego, który dotyczy przedsiębiorców, którzy w danym miesiącu nie wykonali żądnej czynności podlegającej opodatkowaniu, jednak rzetelne osoby mogą ubiegać się o zdecydowanie skrócony okres oczekiwania.

Pin It