W jaki sposób odliczają składki zdrowotne przedsiębiorcy?

Do obowiązków przedsiębiorców prowadzących firmę należy samodzielne obliczanie oraz wpłacanie na konto ZUS składek na różnego rodzaju ubezpieczenia. Składki poniesione w ten sposób mamy możliwość uwzględniać w rozliczeniu podatku dochodowego. Nie wszyscy wiedzą, że składka zdrowotna potrafi znacznie zmniejszyć kwotę podatku, jaki przyjdzie nam zapłacić. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej naprawdę ważne jest pamiętanie o składce ZUS. Kolejnymi terminami, których należy pilnować są 10 dzień każdego kolejnego miesiąca – w przypadku opłacania składek za siebie oraz 15 dzień każdego kolejnego miesiąca – gdy w firmie zatrudnieni są pracownicy. Sposoby, w jaki właściciele firm mogą dokonywać wpłat to wpłaty na poczcie, w banku lub przelewem, wprost sprzed monitora komputera.

Wysokość kwot, jakie przelewane są dla ZUS-u uzależnione są od wysokości składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej, zdrowotnej oraz chorobowej. W przypadku opłacania dużego ZUS-u konieczne są także wpłaty na Fundusz Pracy. Istnieje także możliwość ujęcia składek społecznych w kosztach uzyskania przychodu, możliwe jest także odliczenie od dochodu. Ostateczną decyzję musi jednak podjąć przedsiębiorca.

Odliczanie składki zdrowotnej – na jakich zasadach?

Wysokość składki zdrowotnej ZUS zależna jest od wynagrodzenia przeciętnego, uzyskiwanego w sektorze przedsiębiorstw, w IV kwartale roku ubiegłego. W poprzednim roku wysokość tej składki ukształtowała się na 261,73 zł, i wszyscy właściciele firmy zapłacili ją właśnie w takiej kwocie. Cały czas jednak istnieje możliwość odliczenia składki zdrowotnej.

Warto zatem przyjrzeć się, jak przepisy te działają w praktyce. Po pierwsze właściciel firmy powinien odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne w każdym miesiącu lub kwartale. Dzięki temu obniża on przez to stawkę podatku dochodowego. Ponadto w zeznaniu rocznym PIT a powinna zostać dodatkowa suma składek, które podlegają odliczeniu. Nie mamy jednak możliwości, aby odliczyć całość składki. Pomimo tego, że wynosi ona 9% tak naprawdę od podstawy odliczane jest tylko 7%. Przedstawimy to na przykładzie z roku minionego, gdzie 261,73 zł było kwotą wpłacaną przez przedsiębiorcę na konto ZUS, w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym. Kwotą, jaką mógł co miesiąc odliczać od podatku było 225,38 zł. Bardzo istotne jest to, żeby składka zdrowotna była faktycznie opłacana. Jej pozostałej części nie odlicza się, nie może ona także być zaliczana do kosztów przychodów, jakie uzyskamy.

Przedsiębiorca powinien także podawać właściwe kwoty odliczeń, przy okazji comiesięcznego odliczania składki zdrowotnej, w rozliczeniach każdego roku. Istnieje jednak inny sposób na odjęcie kwoty 225,38 zł od podatku dochodowego, który płacony jest w związku z przychodami z różnych źródeł, niekoniecznie z samej działalności gospodarczej. Źródła te rozumiane są jako umowy o pracę, zlecenia i dzieło, prawa autorskie oraz umowy najmu i dzierżawy. Możliwość taka pojawia się w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zapłacił podatku lub był on niższy od odliczanej kwoty. Bardzo jednak ważne jest, aby składki nie odliczone zostały dwa razy.

Wreszcie należy pamiętać, że odliczane składki zdrowotne można odliczać w rozliczeniu za rok, w jakim faktycznie były płacone. Tym samym nie odejmujemy ich za lata, których nie dotyczą. Bardzo istotne jest to dla przedsiębiorców, którzy nie opłacili tych składek w odpowiednim terminie. Zawsze jednak, w przypadku gdy składka nie zostanie rozliczona w terminie – przedsiębiorca może składać korektę.

Pin It