PIT-39 bez tajemnic

Kto powinien wypełnić PIT-39?

Jeśli w roku 2013 uzyskałeś dochody ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych ten formularz jest dla Ciebie. Podatnicy, którzy odpłatnie zbyli wyżej wymienione dobra muszą wypełnić druk PIT-39, który opodatkowany jest na 19%.

Przykładowymi prawami majątkowymi mogą być:

  • Prawo do wieczystego użytkowania gruntu
  • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Jakie załączniki obowiązują do zeznania PIT-39?

Załącznik obowiązujący w tym zeznaniu jest składany przez osoby, które opłaciły podatek w Polsce za przychód zyskany za granicą. Jest to PIT/ZG i należy pamiętać, że przychód z każdego kraju, innego niż Rzeczpospolita Polska składa się osobny załącznik.

Program PIT z poradmi

Jak wypełnić i co możemy odliczyć? 

PIT-39 składany jest zawsze indywidualnie. Oznacza to, że w tym przypadku nie możemy złożyć wspólnego zeznania podatkowego, jak w przypadku PIT-37. Każde z małżonków, jeśli przychody zostały pozyskane ze wspólnego majątku małżonków musi wypełnić osobny PIT wpisując połowę pozyskanego dochodu.

Podatnik wypełniający druk PIT-39 ma prawo do odliczenia od opodatkowania wydatków związanych z własnymi potrzebami mieszkalnymi. Musi się on jednak upewnić czy kwota zarobku ze sprzedaży nieruchomości lub prawa majątkowego zostałnie przeznaczona na nowe mieszkanie.

Tak wypełniony druk należy złożyć do 30 kwietnia 2014 roku.

Pobierz program lub wypełnij online:

Nasz Program jest stworzony dla osób, które chcą zaoszczędzić swój czas. Znajdziesz w nim wszystkie druki oraz niezbędne załączniki. Dodatkowo osoby, które zawsze miały problem z wypełnianiem formularzy zostaną doskonale poprowadzone przez cały proces wypełniania PIT. Bez wychodzenia z domu możesz dostarczyć swój druk do Urzędu Skarbowego przez Internet, który zostanie dzięki pomocy programu bezbłędnie wypełniony.

Program pit

PIT-39 w podatki-24.pl

Jeśli w dalszym ciągu masz problemy z wypełnieniem swojego formularza zajrzyj także tutaj:

Wypełnij PIT-39

Ulga mieszkaniowa

Formularze/ Druki

Aktywny PIT-39

Program do PIT/ Wypełnij online

 

Pin It