Wycofywanie majątku z firmy

Likwidacja majątku firmy lub wycofanie składników majątku to czynność dokonywana z różnych przyczyn. Należeć może do nich niszczenie się sprzętu, modernizacja lub jego zbędność. W przypadku wycofywania składników majątku niezbędna może być zapłata odpowiedniego podatku. Na majątek przedsiębiorstwa składają się wszystkie te rzeczy, które zostały ujęte w kosztach działalności. Do rzeczy takich zaliczamy przedmioty fizyczne, takie jak telefony komórkowe, meble, samochody oraz sprzęt komputerowy, a także przedmioty niefizyczne – licencje i zezwolenia różnego rodzaju.

Jak wycofać majątek z firmy?

Przedmioty, które znajdują się w majątku przedsiębiorstwa wcale nie muszą pozostać w nim na zawsze. Pozbyć się ich można właśnie w procesie wycofywania majątku z działalności, także poprzez jego likwidację. Często jest to rozwiązanie stosowane w przypadku niezdatności danego sprzętu do dalszego użytkowania (sprzęt zepsuty lub taki, który nie spełnia stawianych mu wymogów). Likwidacja zaczyna się od sporządzenia specjalnego protokołu, w którym podawana jest data oraz przyczyna przeprowadzanej likwidacji, dane identyfikujące sprzętu oraz podpis osoby, która go sporządziła. Jeśli przyczyną likwidacji sprzętu była awaria potrzebna może być opinia osoby pracującej w serwisie dla danego sprzętu o jego nieprzydatności. Akcesoria elektroniczne oddawane są do punktu ze zużytą elektroniką. Udokumentowanie takich czynności jest ważne ze względu na możliwe kontrole. Najważniejsze jest jednak to, że w efekcie likwidacji przedsiębiorca nie opłaca ani VAT-u, ani podatku od dochodu.

Czasami zdarza się tak, że sprzęt de facto nie jest zepsuty ani uszkodzony – przedsiębiorca po prostu chce go sprzedać. Transakcja taka musi zostać wtedy udokumentowana na odpowiedniej fakturze. W bieżącym roku, z dniem 1 stycznia zniknęło z przepisów pojęcie „towary używane” i tym samym zwolnienia z VAT przestały już przysługiwać. Pozostaje ono jedynie dla tych składników majątku firmy, które wykorzystywano dla celów działalności zwolnionej z podatku VAT. Okres czasu użytkowania danego sprzętu jest właściwie nieważny. Przedsiębiorcy ponadto mają obowiązek objęcia podatkiem VAT sprzedaży towarów, gdzie odliczenie nie przysługiwało przy wcześniejszym zakupie.

Wycofanie majątku krok po kroku

Majątek może być także przekazywany na cele osobiste. Nie płaci się wtedy podatku dochodowego, jednak trzeba będzie to zrobić w przypadku wycofania składników z majątku firmy i sprzedaży ich przed upływem lat sześciu. Po upływie tego terminu nie ponosimy żadnych konsekwencji. Czasami konieczna okazuje się opłata podatku VAT, w przypadku gdy istniało prawo do jego odliczenia. Wartość rynkowa danego składnika jest podstawą, wedle której kształtuje się podatek. Jeśli przedsiębiorca przekazujący majątek nie jest VAT-owcem sporządza on wówczas oświadczenie, zawierające konkretny opis zaistniałej sytuacji, jej datę oraz oznaczenie składnika.

Pin It