Wypełnianie PIT/M- druk PIT/M 2014/2015

Załącznik PIT/M przeznaczony jest do formularza podatkowego PIT-36. Stosuje się go w przypadku informowania o dochodach małoletnich dzieci, które podlegają łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców.

Dochody małoletnich w PIT-36

W załączniku tym należy wykazać dochody dzieci małoletnich. Pamiętać należy, że nie zamieszcza się tutaj dochodów z ich pracy, uzyskiwanych stypendiów, czy też przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. W załączniku tym wykazać należy dochody małoletnich, które podlegają łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. Dochody lub straty mogą pochodzić ze źródeł takich jak:

  • renty krajowe i zagraniczne,

  • najem lub dzierżawa,

  • prawa majątkowe,

  • a także z innych źródeł.

Kto składa PIT/M?

Opisywany załącznik do PIT-36 składają oboje małżonkowie, niezależnie od sposobu składania rozliczenia rocznego. Każdy ze współmałżonków jest zobowiązany do złożenia odrębnego druku PIT/M.

Jak wypełnić PIT/M?

Załącznik PIT/M to jeden z najprostszych formularzy służących do rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Podzielony jest jedynie na dwie rubryki. W części A należy umieścić dane identyfikacyjne podatnika. Natomiast w części B podatnik musi wykazać informacje dotyczące przychodu uzyskanego przez małoletnie dziecko. Oprócz samego przychodu należy umieścić dane takie jak koszty uzyskania przychodów, dochód, stratę oraz informacje o należnej zaliczce (z uwzględnieniem zaliczki pobranej przez płatnika). Jednocześnie należy zaznaczyć, czy prawo do pobierania pożytków z uzyskanego przez dzieci przychodu przysługuje obojgu rodzicom czy też tylko jednemu z rodziców.

PIT/M nie należy do najpopularniejszych załączników w polskiej praktyce podatkowej. Wiążę się to m.in. z tym, że składają go jedynie osoby, które rozliczają się za pośrednictwem formularza podatkowego PIT-36. Nie zmienia to faktu, że choć załącznik należy do bardzo prostych w wypełnianiu, jest on dostępny w bazie formularzy programu do PIT. Korzystając z niej podatnik uzyskuje dostęp do aktualnych porad w zakresie wypełniania każdego z załączników, koniecznych do poprawnego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.

Pin It