Wypełnianie PIT/Z- formularz PIT/Z za 2014

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to z pewnością słyszałeś o udogodnieniu jakim jest kredyt podatkowy. Przyjrzyjmy się dokładniej temu rozwiązaniu oraz formie, w jakiej należy przedstawić ją Urzędowi Skarbowemu.

Czym jest kredyt podatkowy?

Kredyt podatkowy to narzędzie pomocne dla stosunkowo młodych przedsiębiorstw. Zwolnienie to określone jest w art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki temu rozwiązaniu podatnicy są zwolnieni z obowiązku płacenia podatku oraz zaliczek, w przypadku prowadzenia działalności po raz pierwszy. Z takiego zwolnienia korzystać można w roku następującym po roku, w którym działalność gospodarcza prowadzona była przez co najmniej pełne 10 miesięcy. Oznacza to, że w przypadku np. rozpoczęcia prowadzenia działalności w czerwcu 2012 r. z kredytu podatkowego skorzystać można w roku 2014 r.

Z kredytu podatkowego mogą korzystać firmy, które utrzymują stałą ilość zatrudnienia oraz uzyskują średni przychód powyżej 1000 euro. Konieczne jest również złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Jak wypełnić PIT/Z?

W przypadku korzystania z kredytu podatkowego korzystamy z załącznika PIT/Z, który dołączamy do formularza PIT-36 lub PIT-36L.

Zależnie od obecnej sytuacji podatnika, korzysta się z odpowiednich części załącznika. W przypadku, gdy wypełniamy zeznanie za rok podatkowy, w którym korzystamy ze zwolnienia, skupiamy się na części B, w której wykazujemy:

  • łączny przychód, koszty, dochód lub strata podatnika z działalności gospodarczej,

  • przychód, koszty, dochód lub strata podatnika z działalności gospodarczej nieobjętej zwolnieniem,

  • przychód, koszty, dochód lub strata podatnika z działalności gospodarczej objętej zwolnieniem,

  • łączny przychód, koszty, dochód lub strata podatnika z działalności gospodarczej, z której wyodrębniony jest dochód z działalności objętej zwolnieniem.

Jeżeli natomiast już skorzystaliśmy z kredytu podatkowego, a obecnie dokonujemy doliczeń związanych z dochodem z roku objętego zwolnieniem, do roku uzyskanego w rozliczanym roku podatkowym, to interesuje nas część C. W części tej zamieszczamy informacje zarówno o dochodzie uzyskanym w danym roku podatkowym jak i, wynikającą z kredytu podatkowego, kwotę zwiększającą dochód.

Zobacz więcej o PIT/Z

Pin It